Štýly onboardingu

Získajte digitálne zručnosti jednoduchým spôsobom

Vyberte si štýl onboardingového sprievodcu podľa jeho umiestnenia alebo cieľa.

Pop-up okno

Upúta pozornosť používateľa kontrastnou nápovedou s CTA tlačidlom.

Bublina

Poskytuje jasné inštrukcie jednoduchým a nenúteným spôsobom.

Kontextový pomocník

Poskytuje pomoc pre konkrétny stav – jej obsah vychádza z kontextu.

Hotspot

Nenásilná froma nápovedy, ktorej obsah sa zobrazí až po kliknutí.

Popis

Pomocník pre konkrétnu obrazovku sa zobrazí v jej spodnej časti.

Postranná nápoveda

Vertikálna nápoveda je prispôsobená pre obrázky a väčší objem textu.

Indikátor pokroku

Zobrazuje mieru dokončenia procesu a podnecuje k jeho dokončeniu.

Notifikácia

Zvyšujú mieru aktivácie používateľov a vytvárajú dobrý prvý dojem.

Spätná väzba

Zbieranie hodnotenia vedie k zlepšeniu vášho digitálneho produktu.