Príklady využitia

Ako YesElf pomáha firmám

Pozrite sa, ako spoločnosti používajú YesElf, aby šetrili svoje náklady a ich zamestnanci pracovali efektívnejšie.

Adaptácia

 

Problém: Aby sa z nových zamestnancov stali efektívni pracovníci, najprv musia prejsť kompletným zaškolením.

Riešenie: Onboardingová platforma YesElf vám pomôže vytvoriť jednoduché návody, ktoré sa v programe objavia v správnom čase a zamestnancov prevedú celým užívateľským prostredím. Vaši zamestnanci sa vďaka nim naučia ovládať program efektívne a za extrémne krátky čas.

Výsledok: Rýchlejšia adaptácia na používanie novej aplikácie o 30 %

Efektívnosť

 

Problém: Noví zamestnanci nepracujú efektívne a sú nesamostatní aj po uplynutí adaptačného obdobia, čo môže znamenať aj to, že úroveň ich zaškolenia nebola dostatočná.

Riešenie: Vymeňte osobné školenia za efektívnejší spôsob kvalifikácie zamestnancov. Vďaka user onboardingovej platforme YesElf sa naučia pracovať s firemným softvérom oveľa rýchlejšie, pretože ten im poskytne relevantnú pomoc presne v momente, keď ju potrebujú.

Výsledok: Zamestnanci budú nielen efektívnejší, ale aj samostatnejší a viac iniciatívni.

 

Prehľad

 

Problém: Softvér, s ktorým budú noví zamestnanci pracovať, je príliš komplexný a náročný na obsluhu.

Riešenie: YesElf odhalí problémové časti aplikácie a identifikuje miesta, kde je onboarding nutný, alebo naopak zbytočný. Okrem toho dokážete veľmi jednoducho zistiť aj to, či zamestnanec, ktorý často hľadá externú pomoc, použil v minulosti sprievodcu.

Výsledok: Štatistiky o použiteľnosti pracovného softvéru a využívania sprievodcov vidíte priamo v nástroji YesElf.

Podpora

 

Problém: Ak je zamestnanec školený formou osobného alebo e-learning kurzu a potrebuje pri práci pomôcť, musí sa obrátiť na telefonickú podporu, radu od kolegu alebo dohľadanie informácií v manuáli.

Riešenie: Sprievodca vytvorený nástrojom YesElf poskytuje zamestnancovi nápovedu s relevantnými informáciami, ktoré vedú k vyriešeniu jeho problému. Pomocník sa totiž viaže výhradne na danú úlohu alebo aktuálny stav aplikácie.

Výsledok: Zníženie nákladov na školenie o 90 %

Údržba

 

Problém: Postupným vývojom softvéru sa upravuje aj jeho používateľské prostredie. Novému rozloženiu prvkov sa tak musí prispôsobiť aj umiestnenie sprievodcov a obsah jednotlivých pomocníkov.

Riešenie: Po úprave používateľského rozhrania sa jednotlivé kroky sprievodcu automaticky presunú na správnu pozíciu bez toho, aby ste ich museli premiestňovať manuálne.

Výsledok: Okamžitá adaptácia na používanie novej verzie softvéru.