5 prípadov, keď aj aplikácia či web s dobrým UX potrebuje user onboarding

27.12.2018, 5 minutes read

UX needs onboarding

Práve pre vás sme totiž spísali päť ukážkových prípadov toho, keď sú aj riešenia s výborným UX odkázané na pomoc onboardingového sprievodcu. O aké prípady teda ide?

1. Ak je aplikácia komplexná

Aj keď by každá moderná webstránka či aplikácia mala byť jednoduchá, nie vždy sa dá klásť veľký dôraz na minimalizmus. Hlavne vtedy, ak tvoríte rozsiahly digitálny „produkt“, ktorý má nahradiť niekoľko čiastkových služieb.

when the app is too complex

Aby to nevyzeralo, že sme milovníci abstraktných pojmov, priblížime si to na príklade. Napríklad na administračnom systéme pre e-shopy.

Ten okrem editora pre správu produktov obsahuje aj nástroj na vybavovanie objednávok, vystavovanie faktúr či sledovanie skladových zásob. Aby ste sa pri používaní takéhoto komplexného CMS nezbláznili, pomôže vám onboardingový sprievodca, ktorý vás naučí používať každú z týchto funkcií postupne.

2. Ak sa produkt zameriava na rôzne skupiny používateľov

S predchádzajúcim bodom sa spája aj ten ďalší – predpokladá sa totiž, že komplexná služba je určená pri rôzne typy používateľov. V prípade spomínaného CMS pre e-shopy to môže byť správca skladu, vedúci expedície, účtovník, ekonóm a v neposlednom rade aj samotný majiteľ.

Každý z nich bude pracovať s inou funkcionalitou CMS systému – skladníka budú zaujímať informácie o zásobách, expedícia môže riešiť stav objednávok, účtovník s ekonómom faktúry a majiteľ? Ten sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou starať o finančné ukazovatele.

when the product targets various user groups

Každého z nich teda zaujíma špecifický obsah informácií, čomu musí zodpovedať aj onboardingový sprievodca.

Zatiaľ čo skladníka bude učiť, ako zistiť stav skladových zásob, účtovníka napríklad to, ako previesť zaplatené faktúry do účtovníctva. No a majiteľ sa vďaka user onboardingu naučí pracovať s analytickou časťou a pozrieť si výsledky za konkrétne obdobie.

various target groups

Okrem kompetencií môžeme používateľské role rozdeliť aj na iné časti, kde budeme zohľadňovať predchádzajúce skúsenosti používateľov, úroveň dokončenia onboardingu či demografické údaje.

V skrátenej verzii by sa význam onboardingu dal vysvetliť aj tak, že neexistuje cesta, ktorá by vyhovovala všetkým typom používateľov. Nech už pôjde o nováčika, skúseného alebo profesionálneho používateľa.

3. Ak chcete vyzdvihnúť určitú funkciu alebo produkt

Ak sa na stránke nachádza viacero možností, ktoré by mohli človeka zaujímať, no vy ho chcete upozorniť len na jednu konkrétnu, aj v tomto vám môže pomôcť onboardingový sprievodca.

Existujúci používatelia môžu byť voči novinkám rezistentní, pretože sú pri práci so softvérom zvyknutí na zabehnutý flow. Správnym user onboarding ich teda najprv informuje o novej funkcii a neskôr ich naučí aj to, ako ju používať správne.

Uvedieme si to na príklade testovacej verzie aplikácie Moja ČSOB, kde sme prostredníctvom platformy YesElf vytvorili sprievodcu, ktorým sme vyzdvihli jednu z kľúčových funkcionalít – vyhľadávanie príjemcu pri platbe. Výsledok?

Ľudia z testovacej vzorky začali vyhľadávať príjemcov o 50 % častejšie ako predtým.

tooltip for recipient search in the moja csob app

Nápoveda pre použitie vyhľadávania príjemcu v aplikácii Moja ČSOB.

 

Aby sme nehovorili iba o aplikáciách, máme pre vás aj ukážku onboardingu na webstránke cestovnej kancelárie FIRO-tour. Aj v tomto prípade sme pre návštevníkov vytvorili nápovedu, ktorá ich viedla k tomu, aby namiesto prezerania ponuky zájazdov použili radšej vyhľadávanie.

Vo výsledku to dopadlo tak, že ľudia sa prekliklii na podstránky s konkrétnymi destináciami a zájazdmi o 9 % viac.

when highlighting particular feature or product

Ako vidíte, naše riešenia nemali za cieľ vylepšiť použiteľnosť aplikácie a webstránky z dôvodu zlého UX. Urobili sme to preto, aby sme onboardingom vyzdvihli ich konkrétne funkcie.

4. Ak sa chcete používateľom pripomenúť

User onboarding, to nie sú len bublinky a vyskakovacie okná s nápovedami, ale dlhodobý proces, ktorý môže pokračovať aj mimo aplikácie. Napríklad formou inštruktážnych e-mailov, in-app správ či iných doplnkových kanálov, ktorých využitie a výhody sme priblížili v minulom článku.

 

 

example of bitlys email onboardingPríklad e-mail onboardingu nástroja Bitly.

Vďaka týmto kanálom totiž môžete integrovať s používateľom vašej služby aj vo chvíli, keď ju práve nepoužíva.

Ak mu navyše poskytnete dostatočne dobrý dôvod, vďaka user onboardingovému procesu sa môže aj z „mŕtveho“ používateľa, ktorý sa do aplikácie neprihlásil niekoľko mesiacov, stať používateľ aktívny.

5. Ak nemáte používateľom čo ponúknuť

Nemyslíme tým to, že je vaša aplikácia zbytočná. Narážame skôr na prázdne stavy, ktoré používatelia zatiaľ nestihli zaplniť. Ľudia totiž vytvárajú obsah až vtedy, ak aplikáciu skutočne používajú.

Niektoré obrazovky teda môžu byť počas prvých dní používania prázdne. User onboarding je skvelým spôsobom, ako naučiť používateľov tieto obrazovky zaplniť, pretože tým sa zároveň naučia pracovať s vašou aplikáciou.

 

when you have nothing to offerSource: emptystat.es

Záver

Ako vidíte, user onboarding je prínosný aj v prípade, ak má aplikácia alebo webstránka dobre spracované UX aj užívateľské rozhranie. Primárnou úlohou onboardingového sprievodcu napokon nie je zlepšovať použiteľnosť, ale učiť používateľov čo najefektívnejšie používať vašu službu.

Pokiaľ je ale vaša aplikácia či webstránka vyložene zlá a popiera všetky princípy dobrého používateľského zážitku, nemusí ju zachrániť ani dokonalý user onboarding. Môže ju ale vylepšiť, pretože v správnom čase používateľom ukáže, čo od nich aplikácia očakáva.

Book a Yeself demo to see how customer experience management can improve your business

request demo

Vyskúšajte si YesElf zadarmo

Pošleme vám personalizovanú demo verziu, s ktorou môžete využívať platformu YeElf na mesiac úplne zadarmo.

Chcem vyskúšať