Funkcie

Čo dokáže YesElf

Preskúmajte inovatívne funkcie platformy YesElf, vďaka ktorým zvládnete vytvárať a upravovať onboardingových sprievodcov aj bez programátorských zručností.

Al & machine learning

Automatizuje onboarding

YesElf monitoruje prácu doménového experta a analyzuje jeho pohyb v aplikácii. Z údajov navrhne onboardingový proces, ktorý zodpovedá správnemu používaniu programu.

Upravuje pozíciu nápovedy

Aby sa zachovala responzivita vašej aplikácie, YesElf automaticky upravuje pozíciu pomocníka či kontextovej nápovedy podľa aktuálneho zariadenia a rozlíšenia jeho obrazovky.

Detekuje zmeny v rozhraní

Po úprave používateľského rozhrania sa jednotlivé kroky sprievodcu automaticky presunú na správnu pozíciu bez toho, aby ste ich museli premiestňovať manuálne.

Analyzuje správanie používateľov

YesElf monitoruje správanie používateľov a ak vyhodnotí, že niektorý z nich potrebuje pomoc, ponúkne mu sprievodcu, ktorý mu pomôže s realizáciou jeho cieľov.

Personalizácia

Kategorizuje používateľov

YesElf rozdelí používateľov do kategórií podľa ich lokality, jazyka, počtu prihlásení, skúseností, používateľskej role alebo úrovne dokončenia onboardingu.

Poskytuje relevantné informácie

Vďaka rozdeleniu do skupín sa používateľom zobrazí sprievodca s relevantným obsahom. Základné tipy dostanú nováčikovia, tie pokročilé iba skúsení používatelia.

Personalizuje onboarding

Aj keď je YesElf robot, k používateľom sa prihovára osobne. Oslovuje ich napríklad krstným menom, čo zlepšuje mieru ich zapojenia do aplikácie a posilňuje lojalitu voči značke.

Analytika

Realizuje A/B test

Otestujte si na používateľoch dve verzie onboardingu s rôznym umiestnením, grafickým spracovaním alebo textom a vyberte tú, ktorá dosahuje lepšie výsledky.

Mystery boarding

YesElf monitoruje činnosť používateľov, ktorí si prešli sprievodcom a efektivitu ich práce porovná s tými, ktorí pracujú v aplikácii bez nápovedy.

Analyzuje

Jednotlivé verzie sprievodcov si môžete porovnať na základe konverzií, výkonnosti, krajiny alebo jazyka. Ukazovatele sú zobrazené v reálnom čase a v prehľadnej forme.

Interakcia & prispôsobenie

Zohľadňuje podmienky

Definujte si vlastné podmienky, kedy sa používateľom zobrazí ďalší krok sprievodcu. Bude to po kliknutí, vyplnení textového poľa alebo uplynutí časového úseku?

Využíva animácie

Rozpohybujte svoje nápovedy a upútajte pozornosť používateľov na dôležité kroky onboardingu. Upravovať môžete animácie bublín a ich tieňov.

Prispôsobuje sa farbám

Všetky prvky onboardingového sprievodcu si v nástroji YesElf dokážete upraviť podľa potrieb. Napríklad podľa farebnej škály aplikácie či webovej stránky.

Prispôsobuje sa značke

Nápovedy, ktoré sprevádzajú používateľov v aplikácii, si môžete upraviť tak, aby zodpovedali vašej firemnej identite. Farebne aj použitým typom písma.

Content

Podporuje multimediálny obsah

Pomocníkov môžete okrem textu vyplniť obrázkami, videami, tlačidlami, formulármi alebo odkazmi. Sprievodcu tak dokážete prepojiť s webstránkou alebo produktmi.

Adaptuje sa aktuálnej polohe

Prihovárajte sa používateľom slovami, ktorým rozumejú. Nápovedy môžete lokalizovať do viacerých jazykov a YesElf vyberie ten, ktorý sa používa v aplikácii.

Prispôsobuje sa obrazovke

YesElf si rozumie so smartfónmi aj responzívnymi stránkami. Po výmene zariadenia sa totiž nápovedy v aplikácii prispôsobia aktuálnej veľkosti obrazovky.

Presúva sa medzi zariadeniami

Miera dokončenia sprievodcu sa synchronizuje medzi viacerými zariadeniami. Ak si prejdete sprievodcu na počítači, v mobilnej aplikácii už tie isté tipy neuvidíte.

Riešenia pre firmy

Pre každé oddelenie zvlášť

YesElf je ideálnym riešením aj pre veľké spoločnosti s centralizovaným riešením. Personalizovaný onboardingový systém totiž môže mať každý vlastník na úrovni svojej subdomény.

Umiestnenie na internom serveri

Ak firemná politika kvôli bezpečnosti zakazuje využívanie cloudových riešení, YesElf nasadíme priamo do vášho prostredia na interný server.

Sledovanie vývoja aplikácie

YesElf kopíruje vývoj a životný cyklus aplikácie, takže po jej spustení presuniete sprievodcu z testovacej verzie do finálnej verzie aplikácie jediným kliknutím.