Partnerský program

Staňte sa naším partnerom

Odmeníme sa vám za to zľavou alebo províziou z predaja.

Refferal program

Program je založený na odporúčaní potenciálneho klienta a získaní jednorázovej provízie za uzatvorené obchodné partnerstvo. Výška provízie je závislá od dohodnutého objemu práce.


Naša úloha: Obchod, nasadenie, réžia, konzultácie a nadštandardné služby

Výhoda pre partnera: Percentuálna provízia z obchodu, bez réžie, optimálny user-onboarding pre klienta

10 %
Provízia

Resseler program

Staňte sa integrátorom nástroja YesElf a dostane od nás zľavu podľa počtu predaných licencií pre svojich ďalších klientov.


Naša úloha: Nasadenie, réžia, konzultácie, nadštandardné služby

Výhoda pre partnera: Bez vstupnej investície, bez réžie, marža, zľava, branding

10-30 %
Zľava na licenciu

Strategic partnership

Partnerstvo je založené na kúpe licencie a konzultácií, ktoré môžete ďalej distribuovať medzi svojimi partnermi. Nastavenie cien a rozsahu konzultácií máte vo vlastnej réžii.


Naša úloha: Support a konzultácie s partnerom

Výhoda pre partnera: Návratnosť, marža, výhodná cena, branding, kontrola a nadštandardné služby

50 %
Zľava po vyhodnotení

With easy access to Broadband and DSL the number of people using the Internet has skyrocket in recent years. Email, instant messaging and file sharing with other Internet users has also provided a platform for faster.

With easy access to Broadband and DSL the number of people using the Internet has skyrocket in recent years. Email, instant messaging and file sharing with other Internet users has also provided a platform for faster.

With easy access to Broadband and DSL the number of people using the Internet has skyrocket in recent years. Email, instant messaging and file sharing with other Internet users has also provided a platform for faster.

With easy access to Broadband and DSL the number of people using the Internet has skyrocket in recent years. Email, instant messaging and file sharing with other Internet users has also provided a platform for faster.

With easy access to Broadband and DSL the number of people using the Internet has skyrocket in recent years. Email, instant messaging and file sharing with other Internet users has also provided a platform for faster.

With easy access to Broadband and DSL the number of people using the Internet has skyrocket in recent years. Email, instant messaging and file sharing with other Internet users has also provided a platform for faster.

With easy access to Broadband and DSL the number of people using the Internet has skyrocket in recent years. Email, instant messaging and file sharing with other Internet users has also provided a platform for faster.

With easy access to Broadband and DSL the number of people using the Internet has skyrocket in recent years. Email, instant messaging and file sharing with other Internet users has also provided a platform for faster.

With easy access to Broadband and DSL the number of people using the Internet has skyrocket in recent years. Email, instant messaging and file sharing with other Internet users has also provided a platform for faster.

With easy access to Broadband and DSL the number of people using the Internet has skyrocket in recent years. Email, instant messaging and file sharing with other Internet users has also provided a platform for faster.

Staňte sa naším partnerom.

Napíšte nám a na detailoch sa dohodneme osobne.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov