Partnerský program

Staňte sa naším partnerom

Odmeníme sa vám za to zľavou alebo províziou z predaja.

Refferal program

Program je založený na odporúčaní potenciálneho klienta a získaní jednorázovej provízie za uzatvorené obchodné partnerstvo. Výška provízie je závislá od dohodnutého objemu práce.


Naša úloha: Obchod, nasadenie, réžia, konzultácie a nadštandardné služby

Výhoda pre partnera: Percentuálna provízia z obchodu, bez réžie, optimálny user-onboarding pre klienta

10 %
Provízia

Resseler program

Staňte sa integrátorom nástroja YesElf a dostane od nás zľavu podľa počtu predaných licencií pre svojich ďalších klientov.


Naša úloha: Nasadenie, réžia, konzultácie, nadštandardné služby

Výhoda pre partnera: Bez vstupnej investície, bez réžie, marža, zľava, branding

10-30 %
Zľava na licenciu

Strategic partnership

Partnerstvo je založené na kúpe licencie a konzultácií, ktoré môžete ďalej distribuovať medzi svojimi partnermi. Nastavenie cien a rozsahu konzultácií máte vo vlastnej réžii.


Naša úloha: Support a konzultácie s partnerom

Výhoda pre partnera: Návratnosť, marža, výhodná cena, branding, kontrola a nadštandardné služby

50 %
Zľava po vyhodnotení

Staňte sa naším partnerom.

Napíšte nám a na detailoch sa dohodneme osobne.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov