Benefity

Čo vám YesElf prinesie

Naučte nových zamestnancov používať firemný softvér rýchlejšie a prejaví sa to aj na ich produktivite a ušetrených nákladoch na školenie.

Nižšie náklady na školenie

Digitálna adopcia šetrí náklady na školenie a rekvalifikáiu zamestnancov, pretože za vzdelaním nemusia chodiť na semináre, s ktorými sa spájajú výdavky na školiteľov, cestovné a prenájom priestorov. Vďaka onboardingovému nástroju YesElf sa naučia efektívne pracovať so softvérom ako SAP, Sharepoint či Salesforce priamo od svojho pracovného stola. Počet osobných školení sa týmto zníži aj o polovicu.

Vyššia efektivita zamestnancov

Až 31 % pracovníkov opustí svoje zamestnanie v priebehu prvého polroka. Medzi časté dôvody patrí práve nedostatočné zaškolenie. S user onboardingovým nástrojom YesElf zmeníte nováčikov na efektívnych zamestnancov oveľa skôr, akoby ste ich učili pracovať s firemným softvérom osobne. Vyškolení zamestnanci sú navyše iniciatívnejší, tvorivejší a pre firmu prínosnejší.

Detailný prehľad o firme

Ak je rozhranie vašej aplikácie chaotické, user onboarding môže zamestnancom orientáciu v nej uľahčiť, ale aj nemusí. YesElf vám však pomôže odhaliť problémové časti aplikácie a miesta, kde je onboarding nutný alebo zbytočný. Okrem toho vám YesElf ukáže aj to, ktorí zamestnanci si prešli sprievodcom, takže ak nebudú pri práci samostatní, okamžite viete zistiť, kde je problém.

Nižšie náklady na re/kvalifikáciu

Rekvalifikácia zamestnancov formou kurzov a e-learning riešení je neefektívna, pretože tieto formy vzdelávania neponúkajú kontextovú pomoc. YesElf poskytuje „ad hoc“ nápovedu s relevantnými informáciami, ktorá sa viaže vždy na konkrétnu úlohu alebo aktuálny problém, ktorý zamestnanec rieši. To šetrí nielen jeho čas, ale aj náklady spoločnosti.

Ako to dokáže?

Preskúmajte vlastnosti onboardingovej platformy, s ktorou dokáže user onboarding nielen vytvárať, ale ho aj testovať, merať a vyhodnocovať.

Featureseast